Best of the year 2012-2013 - page 1

SOUND ÖZEL TEST
I
Manger MSMc1
38
Mayıs 2012 /
Sound
MSMc1, firmanın her ne kadar proaudio sek-
töründeki ilk ürünü olsa da, hi-fi kullanıcıları
tarafından uzun süredir tanınan bir firma Man-
ger. Firmanın MSW semifull range sürücüsü,
uzun zamandır piyasada ve oldukça ilgi gören
bir ürün. Firmanın alametifarikası olmuş yıldız
şeklindeki çevrimci (transducer), firma kurucu-
su Josef W. Manger’in 30 yılın üzerinde yoğun
bir çalışma sonucu geliştirdiği ve bugünkü
haline 1985 yılında patentini alarak getirdiği,
bending-wave transducer (broadband sound
transducer) teknolojisine sahip özel bir ürün.
Josef W. Manger’e Diesel ödülünü de kazandı-
ran bu tasarım, firmanın diğer ürünlerinde de
olduğu gibi, MSMc1 stüdyo referans monitö-
rünün de kalbini oluşturuyor.
Manger Schall Wandler (MSW)
MSW, diğer alışılmış çevrimcilerden farklı
olarak, ileri/geri hareket sağlayarak değil, dal-
gaların kıvrım (bending-wave) prensibine göre
çalışıyor. Tıpkı suya atılan bir taşın yarattığı
dalgalar gibi, MSW de ses dalgalarını diyafra-
mın yüzeyinde merkezden dışa doğru üretiyor.
Yıldız şeklindeki formu ise keyfi bir tasarım
seçeneği değil, bas frekansların istenmeyen
Sesin Ötesi
Manger MSMc1
30 yılın üzerinde bir araştırma- geliştirme, kendine has tasarıma sahip yıldız şeklinde bir
transducer ve son derece iddialı bir sound... Tolga Tolun, Manger MSMc1’i SAE Neve Genesys
Stüdyosu’nda detaylı bir teste sokuyor.
Yazı: Tolga Tolun - Fotoğraf: Çağıl Bocut
MSMc1 dinlediğimiz kayıtlarda; enstrüman, oda akus-
tiği, mikrofon ve pozisyonu hakkında en küçük de-
tayları belli ediyor. Özellikle mikrofon karşılaştırma
testleri sırasında, Manger MSMc1 gibi bir hoparlörle
çalışmanın yarattığı fark o kadar belli oluyor ki, Scho-
eps, Soundfield ve Josephson gibi mikrofon üreticile-
rinin de testlerinde Manger hoparlörleri tercih etme-
leri bize hiç şaşırtıcı gelmedi.
1 2,3,4,5
Powered by FlippingBook